Rockfield werkt aan co-living leefomgevingen in stedelijk gebied. Wij bieden onze bewoners een thuis in een woongebouw met gezamenlijke voorzieningen en bouwen aan huurdersgemeenschappen met een sterke onderlinge betrokkenheid. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van bewoners in onze steden.

 

Aan de basis van deze overtuiging ligt onze visie op duurzaamheid. Voor Rockfield is een duurzame leefomgeving belangrijk, om een duurzame toekomst te bereiken voor onze investeerders, onze huurders, de buurten waarin we actief zijn en andere belanghebbenden waarmee we samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit cruciaal is voor het creëren van waarde op lange termijn.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheid is bij Rockfield zorg voor zowel het milieu als de maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Wij en onze fondsen hebben dan ook een robuust duurzaamheidsbeleid, gebaseerd op de volgende doelstellingen:

 

Maatschappelijke betrokkenheid

o Het bouwen aan huurdersgemeenschappen met een sterke onderlinge betrokkenheid en het inspelen op de wensen van huurders.
o Het bieden van ruime kansen aan onze medewerkers voor hun ontwikkeling en betrokkenheid bij onze organisatie.
o Het zorgen voor concurrerende opbrengsten voor onze investeerders.

Milieubeheer

o Het beperken van de milieu- en klimaatverandering-gerelateerde impact van onze investeringen en ontwikkelingen.
o Het verminderen van onze impact op schaarse hulpbronnen door efficiëntie en het vergroten van het gebruik van duurzame materialen.
o Het vergroten van de veerkracht van onze portefeuilles tegen risico's van klimaatverandering.

 

Ondernemingsbestuur

o Het bieden van transparantie over onze activiteiten aan onze belangrijkste belanghebbenden.
o Het voldoen aan wet- en regelgeving verankeren in onze organisatie.
o Het borgen van gelijke kansen en rechten.

Hiermee beogen we een bijdrage te leveren aan de volgende United Nations Sustainability Goals:

sdg-03.png
sdg07.png
sdg-11.png
sdg12.png

Resultaten

We werken volop aan het bereiken van onze doelstellingen. Hieronder een beknopte weergave van wat dit tot nu toe heeft opgeleverd.

 

Energielabel A en GPR certificaten

Al onze gebouwen hebben een energielabel A. Dit betekent dat ze voldoen aan de hoogste energiezuinigheidseisen. Ook hebben we voor al onze gebouwen GPR duurzaamheids-certificaten laten opstellen, die gemiddeld een score van 7 laten zien.

Hernieuwbare energie

Veel van onze gebouwen draaien op hernieuwbare energie. Alle panden betrekken (een deel van) hun warmte van een hernieuwbare bron en een aantal panden is voorzien van zonnepanelen. We kopen onze energie in bij een 100% Nederlandse groene energie-leverancier.

Huurderswelzijn

In onze panden hebben we welzijnsprogramma’s opgezet, met als doel geluk en gezondheid van onze huurders te bevorderen. De programma’s omvatten onder andere sport- en culturele activiteiten.

WhatsApp Image 2020-06-29 at 20.36.24 (1

Green Star in GRESB

Onze fondsen doen mee aan de jaarlijkse Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). GRESB meet de duurzaamheidsprestaties van vastgoed portefeuilles wereldwijd. In 2020 hebben onze fondsen een Green Star rating behaald.

GRESB_edited.png
GRESB1_edited.jpg

Bewustwording duurzaamheid huurders

Als nieuwe bewoners hun woning betrekken worden ze door ons geïnformeerd over wat ze zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid. We wijzen ze op de mogelijkheid een groene energieleverancier te kiezen en adviseren ze over hoe ze op energie, warmte en water kunnen besparen. Ook heeft een deel van onze community events een duurzaam thema, zoals events rond Earth Hour en World Cleanup Day.

Clean-up Cohesion.png

Monitoring van energie-, warmte en waterverbruik

Rockfield monitort op uitgebreide schaal het energie-, warmte- en waterverbruik in haar panden. Hiermee meten we of we aan onze verbeterdoelstellingen voldoen.

Elektrisch rijden

Al onze panden hebben laadpalen voor elektrische auto’s en/of oplaadpunten voor elektrische scooters. Ook zijn in onze panden elektrische deelfietsen van Urbee voor de bewoners beschikbaar.